Enim est libero optio aut iusto dolorem nesciunt. Maiores consequatur quia cupiditate est nihil et ullam. Occaecati e

Interiørrådgivning

Inspirerende arbeidsplass

Vi lever i en verden der endringer og tilpasninger har blitt en del av hverdagen. Ombygginger og flytting av arbeidsplasser er ikke uvanlig, og det blir stadig viktigere å ha gode møbleringsplaner som kan tilpasses etter behov. Samtidig er det viktig å beholde de flinke menneskene, og der mener vi god møblering er med på å skape gode og funksjonelle arbeidsmiljøer.

Møblering som en del av kulturbygging?

Riktig bruk av farger, tekstiler og design vil kunne forsterke din bedriftskultur og gi et positivt omdømme.

I jakten på nye medarbeidere kan kontorlokalene være avgjørende for hvordan din bedrift blir oppfattet. En godt designet arbeidsplass reflekterer bedriftens verdier og profesjonalitet. Møbler kan være med på å bygge merkevare, eller signalisere kvalitet, trivsel eller omsorg for både ansatte og kunder.

Moodboards og tegninger

Vi kan stille deg noen gode spørsmål tidlig i planleggingen av nye lokaler eller dersom dere skal ominnrede. Vi tar gjerne utgangspunkt i profilhåndboken eller snakker litt om hvordan dere ønsker å fremstå før vi kommer med forslag til møblering. Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres, er det behov for oppdeling i ulike soner, skal medarbeiderne samarbeide i team eller jobbe individuelt? Basert på den informasjonen vi får kan vi for eksempel utarbeide moodboards som viser forslag på fargesammensetninger og stiler, eller tegne ferdige planløsninger som viser våre anbefalinger.

Eksempel på moodboard utarbeidet for inspirasjon til kontorlokaler

Utnytt plassen

I mange tilfeller kan vi gi gode råd for å utnytte tilgjengelig plass på en optimal måte. Vi har erfaring i hvordan det er lurt å organisere arbeidsområder og sosiale soner. Dette er spesielt viktig i trange lokaler eller utfordrende rom (for eksempel med tanke på støy).

Ved ombygginger eller når det oppstår nye behov i eksisterende lokaler opplever vi ofte at vi ser andre løsninger enn de som har arbeidet i lokalene lenge. Det kan av og til lønne seg å "snu opp-ned" på plasseringer, eller dele inn i nye soner som ikke var der tidligere.