ergonomisk utformet arbeidsplass

Ergonomirådgivning

Arbeider du riktig?

Er du en av de som overtok kontorstolen etter forrige medarbeider, eller ble det kjøpt like stoler til alle da kontorene ble innredet? Mange sitter i slike stoler uten at de har blitt stilt inn riktig i forhold til hvordan de sitter, og dette kan i verste fall føre til belastningsskader og sykefravær. Bevisstgjøring og gode arbeidsrutiner er også vesentlige for å unngå plager og vondter.

Riktig sittestilling

Den beste sittestillingen er alltid din neste.

Sørg for at du har en kontorstol som er riktig innstilt i forhold til hvordan du arbeider og hvilke arbeidsoppgaver du har. Visste du at stolene er designet etter hvor lenge du sitter og arbeider i løpet av en dag? Vi oppfordrer til variasjon og bevegelse, og fraråder de mest statiske sittestillingene. Det aller beste er å ha muligheten til å kunne variere mellom å sitte og stå i løpet av arbeidsdagen. Dersom du ikke har et hev/senk-understell på arbeidsplassen din i dag kan vi vurdere om det er mulig å beholde bordplaten og kun bytte ut understellet.

Vi vet at det ofte er vanskelig å velge riktig stol i andre omgivelser enn på den faktiske arbeidsplassen. Hos oss får du alltid prøve kontorstolen et par dager før du bestemmer deg.

Helge kommer gjerne ut til din arbeidsplass og ser på hvordan dere sitter og hjelper dere med å stille inn stolene riktig.

Ergonomi er mer enn riktig sittestilling

Det er flere ting som påvirker om du arbeider ergonomisk riktig. Enkelte kan ha vanskeligheter med å forstå hvorfor skuldrene er vonde selv om stolen og arbeidsbordet er riktig innstilt, men da er det andre faktorer vi må vurdere.

Skjerm, tastatur og mus

Noe av det som belaster nakke og skuldre mest er bruk av mus, samt plasseringen av skjermen.

Toppen av skjermen skal være på samme høyde som øynene dine, og vi anbefaler å montere skjermen på en skjermarm med mulighet for fleksibilitet. Da kan du justere skjermen alt etter om du sitter eller står. Tastatur og mus bør være plassert slik at armene kan hvile naturlig og rett. Dersom det er i håndleddet du har mest vondt kan det være lurt å bytte til en mer ergonomisk utformet mus som sørger for riktigere bevegelser. Har du tenkt over om tastaturet ditt har høye eller lave taster, og om trykksensitiviteten på tastene er slik du ønsker den skal være? 

Belysning og støydemping

Riktig belysning må ikke glemmes i arbeidet med å begrense hodepine og belastningsskader. Allmennbelysning vil ikke være godt nok på selve arbeidsplassen, og da kan en bordlampe eller armatur over arbeidsbordet gi riktig punktbelysning. I lokaler med mange ansatte kan støy være en utfordring som medfører slitasje på den ansatte, og da kan det være hensiktsmessig å se på ulike former for støydemping (lydabsorbenter på vegg eller i taket, møbler som er kledd i støydempende materialer, tepper på gulvet etc.) eller gode headset som blokker lyd.

Organisering av arbeidsplassen

Hold arbeidsplassen ryddig og organisert for å unngå unødvendige bevegelser og belastning. De gjenstandene du bruker ofte bør være i nærheten. Kanskje det kan være fornuftig å anskaffe tilbehør til bordskjermen eller oppheng under bordplata?