Frank og Bjørn Magne arbeider foran en møteromsskjerm

Møteromsløsninger

Effektive møter

Skal du innrede et møterom er det viktig å tenke godt over hvilke typer møter som skal avholdes der. Skal det hovedsakelig være møter der alle er fysisk tilstede stiller det andre krav til innredningen og de tekniske løsningene enn om de aller fleste deltar digitalt.

Vi har vel alle opplevd å delta i eller arrangere møter der det tekniske ikke fungerer, der det mangler stoler til alle, der det mangler overgang for å få koblet til PC'en til den skal presentere, eller der lyden har vært dårlig slik at det har vært vanskelig å gjennomføre møtet.

Vi tilpasser møterommet til deg!

Vi får ofte høre at møterommet skal brukes til alle typer møter, og at alle varianter av tilkoblingsmuligheter må være tilgjengelig. Vi tror at flere må tenke over hva hovedbehovet er. Å skulle ha mulighet til alt medfører ofte en mer kompleks og krevende møteromsløsning som ikke oppleves som brukervennlig.