Avfallshåndtering

Kildesortering

Visste du at det har kommet nye og strengere krav som medfører at alle virksomheter fra 1. januar i år er pålagt å sortere matavfall og plast, og levere dette til gjenvinning? 

Vi anbefaler å investere i avfallsbeholdere for innendørs bruk, med godt og informativt design. Vår erfaring er at det blir mye enklere å sortere riktig når beholderne er fine å se på, tilpasset avfallet, og tydelig merket.

En fordel med mange av avfallsløsningene vi leverer er at de er meget plasseffektive og fleksible, og kan tilpasses behovene i de fleste lokaler.