Morten mottar blomster og May Britt holder skiltet som beviser at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Sertifiseringen er i boks!

KVH har lenge arbeidet med gjenbruk og ombruk, og vi har hatt fokus på å begrense vår miljøbelastning over flere år. Men det er først i år at vi har fått sertifikatet som bekrefter at arbeidet vi gjør faktisk er i henhold til myndighetens anbefalinger og krav.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en meget nyttig øvelse som sjekker at vi har våre rutiner og systemer på plass, og som sikrer at vi innrapporterer tall som vi kan sammenligne fra år til år.

Det var meget hyggelig å få besøk av Marcel André Boeve fra Molde kommune som kom med blomster og skilt som tegn på at sertifiseringen er på plass.

Dette er bare begynnelsen.

Vi startet arbeidet med sertifiseringen i den tro at dette vil være veldig omfattende og krevende. Etter kort tid så vi at vi allerede hadde de fleste rutiner og systemer på plass, og at det var forholdsvis små justeringer som måtte til for at vi kunne sertfisere oss.

Der vi har størst potensiale til å redusere vårt fotavtrykk er i dag i forbindelse med kjøring og transport. Vi er avhengige av å frakte varer ut til våre kunder, og vi har fortsatt serviceoppdrag som må utføres fysisk på stedet og ikke via fjernoppkobling.

Vi har derfor satt oss mål relatert til valg av fremtidige kjøretøy, og skal sikre at disse er så effektive som overhode mulig med tanke på drivstofforbruk. Vi har også en intensjon om å gå over til elektriske varebiler der dette er hensiktsmessig med tanke på behov i forhold til nyttelast.

Ombruk og gjenbruk - fortsatt fokus

Vi har definert ombruk som et eget forretningsområde, og skal fortsatt sørge for å legge til rette for ombruk og gjenbruk der dette passer inn i forhold til kundens behov. Det aller viktigste er at vi har fokus på å selge produkter og tjenester som har lang levetid, og som er så fleksible at de kan ombrukes og gjenbrukes i neste fase. Leverandørene vi samarbeider med må bidra til at vi enkelt kan levere god service og skaffe deler til de produktene vi har satt ut i markedet.

Ombrukssentral - kan det bli virkelighet?

Arbeidet med å etablere en ombrukssentral er godt i gang i Molde-regionen, og KVH bidrar med erfaringer fra forskning og testcaser.

Sammen med byggebransjen, offentlige og private eiendomsbesittere, leverandører, konsulenter og rådgivere arbeider vi for å få etablert både en digital og fysisk ombrukssentral. Dette blir spennende!

Arbeidsmiljø og trivsel

Noe av det viktigste arbeidet relatert til Miljøfyrtårn går på arbeidsmiljø, HMS og de ansatte. Gjennom sertifiseringsprosessen måtte vi ta temperaturen på arbeidsmiljøet gjennom en anonym undersøkelse, samt gjennomgå alle våre rutiner og planer. Dette har vært veldig nyttig med tanke på å sette klare mål for hvordan vi skal ha det, og hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at vi stadig skal forbedre oss.