Dol

KVH bidrar til å skru ned varmen

Alle monner drar!

Bærekraft og sirkulærøkonomi er begreper som dessverre ofte misbrukes i markedsføringssammenheng. I KVH tror vi på at alle monner drar! Vi tror på at små bidrag kan utgjøre en forskjell og at vi alle må gjøre bevisste valg fremover.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kartlegger hva kunden faktisk har behov for, om noe av det kunden allerede har kan gjenbrukes eller ombrukes, og på hvilken måte vi kan forlenge produktenes livssyklus. Og når vi presenteres for mer miljøvennlige løsninger sørger vi for å anbefale dette til våre kunder. Dette er ikke noe vi har begynt med etter at bærekraft ble satt på dagsorden i media. Det å tenke sirkulært har alltid vært en del av verdigrunnlaget vårt.

Epson er en av våre leverandører som har utviklet en miljøbesparende og driftssikker utskriftsløsning som vi gjerne vil at våre kunder skal få vite mer om. Den varmefrie teknologien er strømbesparende, og i tillegg sørger den for mindre utskiftning av forbruksmaterialer og deler, noe som medfører redusert miljøbelastning.

Klikk her for å lese mer om Varmefri teknologi | Epson Norge

Relaterte artikler

No items found.